Oktay YİVLİ

Ürdün Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Türk Dili Bölümü, ÜRDÜN

Anahtar Kelimeler: Nezihe Meriç,Sevdican,oyun,kadın,birey

Özet

Nezihe Meriç, Sevdican oyununda 1930'lardan 1990'lara Türk toplumundaki kadının değişimini irdeler. Bu süreç içinde ekonomik temelli toplumsal değişim, farklı kadın tiplerini ortaya çıkarır. Geleneğin ürünü olarak, aldatılan olarak, yabancılaşan olarak, yozlaşan olarak, savaşçı olarak ve birey olarak kadın bu oyunun ilgi alanı içinde kalır. Geleneğin ürünü olan kadın, bütün kadınların prototipiyken, birey olan kadın hepsinin ardılı durumundadır. Bir anlamda yazar, bu oyun aracılığıyla Türk kadınının bireyleşme serüvenini anlatır. Bu serüven içinde kadın eş, anne, çalışan ve birey olarak ortaya çıkar. Modern yaşamın bir ürünü olan eğitimli kadın, sonunda birey olarak kendisini fark eder.

1 Selim İleri, “Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri”, Türk Dili, Sayı: 286, Temmuz 1975, s. 23.
2 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara 2007, s. 133.
3 Nurdan Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Metis Yayınları, İstanbul 2007, s. 44.
4 Ayhan Bulut, Nezihe Meriç’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri, 2004, s. 157.
5 Nurdan Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Metis Yayınları, İstanbul 2007, s. 44.
6 Ayhan Bulut, Nezihe Meriç’in Hayatı, Sanatı ve Eserleri, 2004, s. 157.