Araştırma Makalesi

Yayına Başlarken

Aydın Sayılı

Sayfalar: 1-6 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.001
0 330

Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren’nin Konuşması

Aydın Sayılı

Sayfalar: 7-8 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.007
0 415

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı sayın Suat İlhan’ın Konuşması

Suat İlhan

Sayfalar: 9-10 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.009
0 263

Batılılaşma Hareketimizde Bilimin Yeri ve Atatürk

Aydın Sayılı

Sayfalar: 11-24 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.011
0 331

The Place of Science in the Turkish Movement of Westernization, and Atatürk

Aydın Sayılı

Sayfalar: 25-82 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.025
0 826

Zihniyet Farklılıkları ve Kültür

Necati Öner

Sayfalar: 83-96 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.083
0 899

Beliefs and Practices Regarding Hidden Treasure in Turkey

Ahmet Edip Uysal

Sayfalar: 97-106 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.097
0 458

Türkiye’de Gizli Hazineler ile îlgili İnançlar ve Uygulamalar

Ahmet Edip Uysal

Sayfalar: 107-110 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.107
0 518

Cumhuriyet Döneminde Türk Kadını

Emel Doğramacı

Sayfalar: 111-124 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.111
0 702

Kotuz

Emel Esi̇n

Sayfalar: 125-146 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.125
0 1581

Türk Musikisinde Dönemler

Ercümend Berker

Sayfalar: 147-168 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.147
0 759

Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri

Aydın Sayılı

Sayfalar: 169-186 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.169
0 334

Ûdî ve “ Mâcerâ-i Mâh” adlı Eseri

Müjgan Cunbur

Sayfalar: 187-198 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.187
0 422

Türk Halk Edebiyatında Rüya ve Aşk Badesi Motifi

Süleyman Kazmaz

Sayfalar: 199-208 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.199
0 288

The Theme of Initiation Through Dream in Turkish Folk Literatüre

Süleyman Kazmaz

Sayfalar: 209-216 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.209
0 275

İletişim İnkılabı ve Milli Kültür

İsmail Soysal

Sayfalar: 231-244 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.231
0 240

Osmancık

İnci Engi̇nün

Sayfalar: 245-248 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.245
0 780

Haber

Haberler

Erdem Dergi̇si̇

Sayfalar: 249-252
0 348