Araştırma Makalesi

Yayına Başlarken

Aydın Sayılı

Sayfalar: 1-6 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.001
0 99

Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren’nin Konuşması

Aydın Sayılı

Sayfalar: 7-8 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.007
0 77

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı sayın Suat İlhan’ın Konuşması

Suat İlhan

Sayfalar: 9-10 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.009
0 49

Batılılaşma Hareketimizde Bilimin Yeri ve Atatürk

Aydın Sayılı

Sayfalar: 11-24 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.011
0 64

The Place of Science in the Turkish Movement of Westernization, and Atatürk

Aydın Sayılı

Sayfalar: 25-82 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.025
0 354

Zihniyet Farklılıkları ve Kültür

Necati Öner

Sayfalar: 83-96 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.083
0 91

Beliefs and Practices Regarding Hidden Treasure in Turkey

Ahmet Edip Uysal

Sayfalar: 97-106 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.097
0 175

Türkiye’de Gizli Hazineler ile îlgili İnançlar ve Uygulamalar

Ahmet Edip Uysal

Sayfalar: 107-110 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.107
0 64

Cumhuriyet Döneminde Türk Kadını

Emel Doğramacı

Sayfalar: 111-124 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.111
0 76

Kotuz

Emel Esi̇n

Sayfalar: 125-146 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.125
0 471

Türk Musikisinde Dönemler

Ercümend Berker

Sayfalar: 147-168 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.147
0 127

Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri

Aydın Sayılı

Sayfalar: 169-186 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.169
0 70

Ûdî ve “ Mâcerâ-i Mâh” adlı Eseri

Müjgan Cunbur

Sayfalar: 187-198 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.187
0 99

Türk Halk Edebiyatında Rüya ve Aşk Badesi Motifi

Süleyman Kazmaz

Sayfalar: 199-208 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.199
0 48

The Theme of Initiation Through Dream in Turkish Folk Literatüre

Süleyman Kazmaz

Sayfalar: 209-216 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.209
0 58

İletişim İnkılabı ve Milli Kültür

İsmail Soysal

Sayfalar: 231-244 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.231
0 48

Osmancık

İnci Engi̇nün

Sayfalar: 245-248 DOI: 10.32704/erdem.1985.1.245
0 272

Haber

Haberler

Erdem Dergi̇si̇

Sayfalar: 249-252
0 122