Araştırma Makalesi

Atatürk’e Özgü Evrim Felsefesinin, Gelenek - Kültür Dinamizmine Katkısı

Cevad Memduh Altar

Sayfalar: 261-290 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.261
0 423

Atatürk’ün Kültür Anlayışında Hukukun Yeri

Ahmet Mumcu

Sayfalar: 291-308 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.291
0 464

Batılılaşma Hareketimizde Bilimin Yeri ve Atatürk

Aydın Sayılı

Sayfalar: 309-408 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.309
0 1071

Türk Kültür Tarihi, Iç Asyadaki Erken Safhalar

Emel Esi̇n

Sayfalar: 409-431 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.409
0 563

The Culture of the Turks: The Initial Inner Asian Phase

Emel Esi̇n

Sayfalar: 432-452 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.432
0 1534

Les Grandes Lignes de l’Evolution du Programme Döcoratif en Ceramique des Monuments Ottomans au Cours du XVI^me Siecle

Filiz Yeni̇şehi̇rli̇oğlu

Sayfalar: 453-472 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.453
0 1196

The Culture of the Turks: The Initial Inner Asian Phase

Filiz Yeni̇şehi̇rli̇oğlu

Sayfalar: 473-476 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.473
0 342

Millî Mücadele Edebiyatında Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İnci Eni̇gün

Sayfalar: 477-492 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.477
0 548

Niçin Felsefe?

Necati Öner

Sayfalar: 493-500 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.493
0 700

Atatürk’ten bu yana Avusturyalı Sanat Tarihçilerinin Türkiye’deki Faaliyetleri

Oktay Aslanapa

Sayfalar: 501-510 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.501
0 747

Die Tâtigkeit der Österreichischen Kunsthistoriker in der Türkei seit Atatürk

Oktay Aslanapa

Sayfalar: 511-516 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.511
0 349

Avusturyalı Diplomat An ton von Prokesch - Osten ve Türkiye

Selçuk Ünlü

Sayfalar: 517-526 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.517
0 998

Türk Halk Hikâyeciliğinin Son Ustalarından Erzurumlu Behçet Mahir ve İç Dünyası

Ahmet Edip Uysal

Sayfalar: 527-534 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.527
0 665

The Making of a Turkish Folk Narrator Behçet Mahir of Erzurum

Ahmet Edip Uysal

Sayfalar: 535-544 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.535
0 356

Türk Folklor Araştırmaları Problemler

Dursun Yıldırım

Sayfalar: 545-558 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.545
0 408

Türk Halk Musikisi ve Klasik Türk Musikisi

Cinuçen Tanrıkorur

Sayfalar: 559-572 DOI: 10.32704/erdem.1985.2.559
0 394