Sunuş

Sunuş

Hasan Ali ÇETİN

372 209

Araştırma Makalesi

Çok Kültürlü Bağlamda (Kuzey Makedonya’da) Yer Adları

Selda ADİLOĞLU EKLEMEZLER

Sayfalar: 1-26 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.001
1789 277

Muğlalı Yerel Yapı Ustası Abdullah Özsoy’un Eserleri

Senem GÜNAY, Ayşe AYDIN

Sayfalar: 27-50 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.027
443 323

Göç Sonrası Uyum Süreci Kapsamında Bir Çocuk Dergisi: Muyu

Hayrullah KAHYA, Münevver EROĞLU

Sayfalar: 51-86 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.051
673 274

Tarihsel Süreklilikte Hatay-Belen Kazası ve Türkmenleri

Alaattin OĞUZ

Sayfalar: 87-106 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.087
767 260

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Eseri Örnekleminde Çeviride Kültürel Yakınlığın Belirleyiciliği Üzerine

Sinem SANCAKTAROĞLU BOZKURT, Osman DÜZGÜN, Musa Yaşar SAĞLAM

Sayfalar: 107-138 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.107
5504 507

Yalova, İlyasköy’de Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları

Selçuk SEÇKİN, Saliha TANIK

Sayfalar: 139-174 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.139
817 573

Sanat ve Edebiyat

Şeyhü’r-Reis İbn Sinâ’nın Regşinâsî Adlı Eserinde Nabız İle Mûsikî İlişkisi

Murat Salim Tokaç, Seyid Muhammed Taki HÜSEYNİ

Sayfalar: 205-218 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.205
529 283

brahim Gülşenî Divanında Tezat Sanatı Kullanımları

Emre TÖRE

Sayfalar: 219-248 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.219
831 260

Yayın Değerlendirme

Türk Dünyasının Yıldızları Dünyaya Tanıtılıyor

Hasan Ali ÇETİN

Sayfalar: 249-254
1262 239