Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması

Tuba AKAR

Sayı: 2011, Sayı 59 Sayfalar: 1-36 DOI: 10.32704/erdem.2011.59.001
1399 219

1192 Numaralı 1696-1716 Tarihli Hurufat Defterine Göre Yunanistan’daki Türk Mimarisi

Halit ÇAL

Sayı: 2010, Sayı 58 Sayfalar: 93-242 DOI: 10.32704/erdem.2010.58.093
0 143

Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar Döneminde Kastamonu Çevresinde Ahiler

Cevdet YAKUPOĞLU

Sayı: 2009, Sayı 55 Sayfalar: 157-174 DOI: 10.32704/erdem.2009.55.157
600 138

Göynük'e ( Bolu ) Ait Bazı Gelir Kaynakları Ve İdaresi : Tımar, Zeamet ve Mukataalar (H. 115 4 -130 7 /M. 1741-1889)

Zeynel Özlü

Sayı: 2007, Sayı 48 Sayfalar: 55-84 DOI: 10.32704/erdem.2007.48.055
0 470

Eski Manyas’ta Erken Osmanlı Dönemine Ait Zaviyeli Cami ve Türbe

Halil SÖZLÜ

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 175-198 DOI: 10.32704/erdem.838773
0 448

Bitlis Kalesi’nde Bulunan Sinan Bey (Kale) Hamamı Ve Rölöve Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Korkmaz ŞEN

Sayı: 2021, Sayı 80 Sayfalar: 161-196 DOI: 10.32704/erdem.948934
0 484

Cihanzâde Ailesi Vakıfları[1]

İlker GÜMÜŞ

Sayı: 2022, Sayı 82 Sayfalar: 46-78 DOI: 10.32704/erdem.2022.82.046
556 125