Anadolu’ da Antik Dönemden Cumhuriyete Uzanan Bir Yerleşim: Selçikler

Ferruh TORUK

Sayı: 2013, Sayı 64 Sayfalar: 133-182 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.133
0 671

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması

Tuba AKAR

Sayı: 2011, Sayı 59 Sayfalar: 1-36 DOI: 10.32704/erdem.2011.59.001
8780 533

1192 Numaralı 1696-1716 Tarihli Hurufat Defterine Göre Yunanistan’daki Türk Mimarisi

Halit ÇAL

Sayı: 2010, Sayı 58 Sayfalar: 93-242 DOI: 10.32704/erdem.2010.58.093
0 556

Safranbolu’da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa-Havuzlu Selamlık Köşkü

A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK

Sayı: 2010, Sayı 56 Sayfalar: 27-58 DOI: 10.32704/erdem.2010.56.027
1142 887

Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar Döneminde Kastamonu Çevresinde Ahiler

Cevdet YAKUPOĞLU

Sayı: 2009, Sayı 55 Sayfalar: 157-174 DOI: 10.32704/erdem.2009.55.157
1729 375

Kırıkkilise Köyünden 4 Düz Dokuma Üzerine Gözlemler

Filiz NURHAN ÖLMEZ

Sayı: 2009, Sayı 53 Sayfalar: 129-144 DOI: 10.32704/erdem.2009.53.129
789 1099

Tarihe Sığmayan Destanın Romanı ... Ve Çanakkale (1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler) Mustafa Necati Sepetçioğlu

Mesut TEKŞAN

Sayı: 2007, Sayı 49 - Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel Sayısı Sayfalar: 197-210 DOI: 10.32704/erdem.2007.49.197
1459 1237

Denizli’de Bilinmeyen Bir Yapı: Tavas Hırka Köyü Camisi

Ramazan Uykur

Sayı: 2007, Sayı 45-46-47 Sayfalar: 213-233 DOI: 10.32704/erdem.2007.45-46-47.213
0 574

İnebolu Çeşmeleri

Murat ÇERKEZ

Sayı: 2005, Sayı 43 Sayfalar: 145-184 DOI: 10.32704/erdem.2005.43.145
0 654

Cihanzâde Ailesi Vakıfları[1]

İlker GÜMÜŞ

Sayı: 2022, Sayı 82 Sayfalar: 46-78 DOI: 10.32704/erdem.2022.82.046
1964 549

XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis ve Yöresi Zâviyeleri

Zülfiye KOÇAK

Sayı: 2022, Sayı 82 Sayfalar: 79-118 DOI: 10.32704/erdem.2022.82.079
1098 610

Yalova, İlyasköy’de Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları

Selçuk SEÇKİN, Saliha TANIK

Sayı: 2023, Sayı 84 Sayfalar: 139-174 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.139
1109 731

İstanbul’daki Bulgar Yapıları ve Feriköy’de Sveti Dimitar Kilisesi’nin İnşası

Oya ŞENYURT

Sayı: 2023, Sayı 84 Sayfalar: 175-204 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.175
1126 400

XVI. Yüzyılda Van, Muş ve Bitlis’te Zaviye Kökenli Köyler

Murat ALANDAĞLI

Sayı: 2023, Sayı 85 Sayfalar: 1-38 DOI: 10.32704/erdem.2023.85.001
1125 284