Yeni Medyanın Kültürel Miras Konulu Uygulamaları

Üftade MUŞKARA

Sayı: 2017, Sayı 73 Sayfalar: 89-110 DOI: 10.32704/erdem.471009
1143 1246

Peyami Safa’nın Eserlerinde Güzel Sanatlar

İsmail KARACA

Sayı: 2012, Sayı 62 - Peyami Safa Özel Sayısı Sayfalar: 99-110 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.099
629 677

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıf Kültür Varlıklarının Korunması

Tuba AKAR

Sayı: 2011, Sayı 59 Sayfalar: 1-36 DOI: 10.32704/erdem.2011.59.001
9406 571

Safranbolu’da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa-Havuzlu Selamlık Köşkü

A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK

Sayı: 2010, Sayı 56 Sayfalar: 27-58 DOI: 10.32704/erdem.2010.56.027
1234 951

Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar Döneminde Kastamonu Çevresinde Ahiler

Cevdet YAKUPOĞLU

Sayı: 2009, Sayı 55 Sayfalar: 157-174 DOI: 10.32704/erdem.2009.55.157
1982 409

Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne Aday Göstermesi

Zafer ÇAKMAK

Sayı: 2008, Sayı 52 Sayfalar: 91-110 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.091
23002 674

Orta Çağ Anadolu Türk Mimarisinde Düğüm Motifi ve İkonografisi

Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

Sayı: 2008, Sayı 51 Sayfalar: 23-52 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.023
3681 505

Göynük'e ( Bolu ) Ait Bazı Gelir Kaynakları Ve İdaresi : Tımar, Zeamet ve Mukataalar (H. 115 4 -130 7 /M. 1741-1889)

Zeynel Özlü

Sayı: 2007, Sayı 48 Sayfalar: 55-84 DOI: 10.32704/erdem.2007.48.055
0 897

Diyarbakır Yapılarındaki Osmanlı Dönemi Çinilerinin Tarihlendirmeleri ve Üretim Yeri Hakkında Düşünceler

Savaş YILDIRIM

Sayı: 2005, Sayı 43 Sayfalar: 119-144 DOI: 10.32704/erdem.2005.43.119
0 1492

RODOS ADASI’NDAKİ OSMANLI MİMARÎSİYLE İLGİLİ ÜÇ KİTAP

Ömer Çakır

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 289-294 DOI: 10.32704/erdem.749169
0 435

Günümüze Ulaşmayan Bir Osmanlı Sağlık Yapısı: Isparta / Hamidabad Gurebā Hastanesi

Nurcan YAZICI METİN

Sayı: 2021, Sayı 81 Sayfalar: 149-174 DOI: 10.32704/erdem.2021.81.149
1881 646

Cihanzâde Ailesi Vakıfları[1]

İlker GÜMÜŞ

Sayı: 2022, Sayı 82 Sayfalar: 46-78 DOI: 10.32704/erdem.2022.82.046
2170 631

XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis ve Yöresi Zâviyeleri

Zülfiye KOÇAK

Sayı: 2022, Sayı 82 Sayfalar: 79-118 DOI: 10.32704/erdem.2022.82.079
1233 691

Keşif Defteri Işığında ErzincanRefahiye/Yazıgediği Köyü’nde Bulunan Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa Camisi

Funda NALDAN, Selçuk SEÇKİN

Sayı: 2022, Sayı 82 Sayfalar: 119-140 DOI: 10.32704/erdem.2022.82.119
1145 599

Trabzon’da Günümüze Ulaşmayan Saraçzade / Hacı Pir Medresesi ve Mimarisi

Nurcan YAZICI METİN

Sayı: 2022, Sayı 83 Sayfalar: 185-212 DOI: 10.32704/erdem.2022.83.185
0 560

XVI. Yüzyılda Van, Muş ve Bitlis’te Zaviye Kökenli Köyler

Murat ALANDAĞLI

Sayı: 2023, Sayı 85 Sayfalar: 1-38 DOI: 10.32704/erdem.2023.85.001
1546 344