Araştırma Makalesi

Dede Korkut Destanlarında Dua Motifleri

Yaşar AKBIYIK

Sayfalar: 1-15 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.001
0 467

Ömer Seyfeddin'in Bilinmeyen Şiirleri ve Bazı Düzeltmeler

Hülya ARGUNŞAH

Sayfalar: 25-44 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.025
0 689

Şeriyye Sicilleri Toplu Kataloglarında Tarih Tesbiti

Orhan AVCI

Sayfalar: 45-73 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.045
0 437

Türk Şehirciliğinin Önemli Yapıları: Su Terazileri

Tanju CANTAY

Sayfalar: 74-81 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.074
0 994

Türkiye'de Göç Olgusu ve Eskişehir İl Merkezinde Kurulun Göçmen Mahalleler

Nilgün ÇUHA

Sayfalar: 82-90 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.082
0 1687

Türkiye'de Eğitim Reformları Açısından Öğretmen Yetiştirme Sorunu

Tayyip DUMAN

Sayfalar: 91-106 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.091
0 348

Milli Mücadele Döneminde Batı Trakya'da Bulgar Zulümleri

Zekai GÜNER

Sayfalar: 119-128 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.119
0 1795

The Discovery of two Medieval Houses in Ani

Beyhan KARAMAĞARALI

Sayfalar: 129-134 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.129
0 277

Günümüz Âşık ve Şairlerinde Ağıt Yakma Geleneği

Hasan KÖKSAL

Sayfalar: 135-150 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.135
0 1032

Ortaçağ Anadolu Türk-İslâm Mimarisinde Sanatçılar

Sevay OKAY ATILGAN

Sayfalar: 151-182 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.151
0 397

Dede Korkut Kitabı Üzerine Araştırma

Mahmut H. ŞAKİROĞLU

Sayfalar: 183-276 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.183
0 438

Amîd (Diyarbakır) Sarayının Kapısı

Sevim TEKELİ

Sayfalar: 277-284 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.277
0 886

İlk Türkçe Tıp Eserleri ve Eski Dişhekimliği Literatürü

İlter UZEL

Sayfalar: 285-296 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.285
0 524

Kitap İncelemesi

Hekim Hayreddin'in Hulâsa Eseri

Berna ARDA

Sayfalar: 16-24 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.016
0 716

Hîve Seyahatnamesi ve Tarihi Adlı Eserden Türklerin Yaşayışına Ait Tespiter

Hüseyin Avni YÜKSEL

Sayfalar: 297-312 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.297
0 616

Biyografi

Ressam Cevat Dereli

Gönül GÜLTEKİN

Sayfalar: 107-118 DOI: 10.32704/erdem.1999.34.107
0 1698