Konferans Bildirisi

İki Gemi Türü

Mübahat Türker Küyel

Sayfalar: 337-350 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.337
0 372

Araştırma Makalesi

Çağdaş Sanat Yaratıcılığında Eleştirinin Yeri

Cevad Memduh Altar

Sayfalar: 351-356 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.351
0 298

The Fifteenth Century Ottoman Poet Mesîhî and His Works

Mine Mengi̇

Sayfalar: 357-370 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.357
0 372

Günümüz Türkiye’sinde Güzel Sanatlara Genel Bir Bakış

Rüçhan Arık

Sayfalar: 373-404 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.373
0 833

Al-Khwârizmî, Ibn Turk, and the Liber Mensurationum : On the Origins of Islamic Algebr

Jens Hoyrup

Sayfalar: 445-484 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.445
0 296

Hârezmî, Ibn Türk, ve Liber Mensurationum : İslâm Cebirinin Kökenleri Üzerine

Jens Hoyrup

Sayfalar: 485-526 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.485
0 846

II. Selim ’in Venedik Cumhuriyeti’ne Verdiği 1567 ve 1573 Tarihli Ahidnâmeler

Mahmut Şaki̇roğlu

Sayfalar: 527-554 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.527
0 347

Feldmareşal Moltke’nin Şark Gezisi

W. Von Dünhei̇m

Sayfalar: 555-578 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.555
0 2619

Onbeşinci Yüzyıl Macar Kroniği Thuröczy’de Türkler

Hicran Akın

Sayfalar: 579-598 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.579
0 891

Eine Volkstüm liche Darstellung einer Mittelalterlichen Verheerung in der Haghia Sophia zu İznik

Otto F. A Mei̇nardus

Sayfalar: 599-606 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.599
0 241

İznik’teki Ayasofya Kilisesinde Bulunan Bir Halk Sanatı Tasvirinin Ortaçağdaki Tahribi

Otto F. A. Mei̇nardus

Sayfalar: 607-614 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.607
0 506

Diğer

Onbeşinci Yüzyıl Osmanlı Şairi Mesîhî ve Eserleri

Mine Mengi̇

Sayfalar: 371-372 DOI: 10.32704/erdem.1986.5.371
0 1371

Haber

Merkezimizden Haberler

Erdem Dergi̇si̇

Sayfalar: 677-682
0 213