Araştırma Makalesi

Gençlik Kavramı

Mübahat Türker-küyel

Sayfalar: 1-12 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.001
0 179

Destanlarımızdan Dede Korkut Hikâyeleri ile Köroğlu’nda Tabiatüstü Unsurlar

Ahmet Edip Uysal

Sayfalar: 13-30 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.013
0 119

The Use of the Supernatural in the Turkish Epics of Dede Korkut and Köroğlu

Ahmet Edip Uysal

Sayfalar: 31-46 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.031
0 581

Necati’nin Şiirinde Atasözlerinin Kullanımı

Mine Mengi̇

Sayfalar: 47-58 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.047
0 144

Turkish Gontributions to Philosophical Culture

Mehmet Aydın

Sayfalar: 59-86 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.059
0 1463

Kıyasî’nin Mihr u Mah Mesnevisi

Meliha Ambarcıoğlu

Sayfalar: 87-170 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.087
0 292

İlteriş Kağan (M. 681-692)

Emel Esi̇n

Sayfalar: 171-180 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.171
0 221

İlteriş Kağan (A.D. 681-692)

Emel Esi̇n

Sayfalar: 181-188 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.181
0 352

Çağdaş Romen Tarihçiliğinde Eski Türk Kaynaklarının Değerlendirilmesi

Tahsin Cemi̇l

Sayfalar: 205-218 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.205
0 253

Onaltıncı Yüzyıl Trigonometri Çalışmaları Üzerine bir Araştırma, Copernicus ve Takîyüddîn

Sevim Tekeli̇

Sayfalar: 219-246 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.219
0 122

Trigonometry in the Sixteenth Century: Copernicus and Taqî al dîn

Sevim Tekeli̇

Sayfalar: 247-272 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.247
0 135

Diğer

The Use of Proverbs in Necati’s Poems

Mine Mengi̇

Sayfalar: 57-58 DOI: 10.32704/erdem.1986.4.057
0 205

Haber

Merkezimizden Haberler

Erdem Dergi̇si̇

Sayfalar: 331
0 152