Tarihî Türkçe Tıp Metinlerinde Savaş Aletleri ve Savaş Yaralarının Tedavileri

Meryem ASLAN

Sayı: 2019, Sayı 77 - Bilim Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı Sayfalar: 281-306 DOI: 10.32704/erdem.656913
92 61

2000’li Yıllarda Kadın Öykücülerin Dili Üzerine Tespitler

Ertan ÖRGEN

Sayı: 2014, Sayı 67 Sayfalar: 063-085 DOI: 10.32704/erdem.537467
226 254

Dürrî’nin Moton Şehrengizi

İlyas YAZAR

Sayı: 2009, Sayı 55 Sayfalar: 175-190
43 32

Tarihsel ve Güncel Yönden Tıp Etiği

Erdem AYDIN

Sayı: 2005, Sayı 44 - Etik Özel Sayısı Sayfalar: 083-102
0 48

Diyarbakır Yapılarındaki Osmanlı Dönemi Çinilerinin Tarihlendirmeleri ve Üretim Yeri Hakkında Düşünceler

Savaş YILDIRIM

Sayı: 2005, Sayı 43 Sayfalar: 119-144
0 237

Geleneğe Bağlı Yenilikçi Tavrın Kült Bestecisi Cinuçen Tanrıkorur ve Bir Temsili Eser

N. Oya Levendoğlu

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 151-188 DOI: 10.32704/erdem.749154
0 42

Ahmed Yesevî’nin Düşünce Sisteminde Hoşgörü ve Kültürel Çoğulculuk

Handan AKYİĞİT

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 001-020 DOI: 10.32704/erdem.838405
0 308