Kemah Mengücek Gazi Kümbeti’ne İkonografik Yaklaşım

Canan PARLA

Sayı: 2010, Sayı 58 Sayfalar: 269-290 DOI: 10.32704/erdem.2010.58.269
1431 849

Kırgızistan’ın Özkent Şehrinde Serahsî’ye Atfedilen Mezar

Nusret ÇAM

Sayı: 2009, Sayı 54 Sayfalar: 107-110 DOI: 10.32704/erdem.2009.54.107
1168 492

Orta Çağ Anadolu Türk Mimarisinde Düğüm Motifi ve İkonografisi

Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

Sayı: 2008, Sayı 51 Sayfalar: 23-52 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.023
3682 505

Üsküp İsa Bey Camii Haziresi’ndeki Şahideler

Gül TUNÇEL

Sayı: 2005, Sayı 43 Sayfalar: 59-86 DOI: 10.32704/erdem.2005.43.059
0 427

Eski Manyas’ta Erken Osmanlı Dönemine Ait Zaviyeli Cami ve Türbe

Halil SÖZLÜ

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 175-198 DOI: 10.32704/erdem.838773
0 945

Yalova, İlyasköy’de Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları

Selçuk SEÇKİN, Saliha TANIK

Sayı: 2023, Sayı 84 Sayfalar: 139-174 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.139
1321 789