Biyografi

Büyük Bir Bilim Tarihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı (1913-1993

Mehmet Cemil UĞURLU

Sayfalar: 453-482 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.453
0 2794

Elmalılı Şeyh Yusuf Ümmî Sinan Efendi

Hamit DİKMEN

Sayfalar: 643-650 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.643
0 1029

Araştırma Makalesi

Turkish Contributions to Islamic Geography

N. Kemal AYYUBİ

Sayfalar: 483-490 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.483
0 388

Burdur Çeltikçi Arvallı'dan Damat Giyim

H. Örcün BARIŞTA

Sayfalar: 491-498 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.491
0 349

Atatürk ve Türkiye'de Arkeoloji

Muazzez İLMİYE ÇIĞ

Sayfalar: 621-628 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.621
0 290

Abû'l-Farağ ibn at-Tayyib "On Plants"

Hans DAİBER

Sayfalar: 629-642 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.629
0 427

İstanbul'da Açılan İlk Darülmuallimîn

Tayyip DUMAN, Hasan Hüseyin DİLAVER

Sayfalar: 651-658 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.651
0 398

Fatih Camii Kütüphanesine Ait En Eski Müze Kataloğu

İsmail E. ERÜNSAL

Sayfalar: 659-664 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.659
0 611

Ottoman Remains and Treasures in Hungary

Geza FEHER

Sayfalar: 665-678 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.665
0 1380

Türk Dünyası ve Anadolu'da Ortak Yer Adları

Tuncer GÜLENSOY

Sayfalar: 693-710 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.693
0 433

Al-Umawî al-Andalusî and his Contribution to Arithmetic

Adam Malık KHAN

Sayfalar: 711-716 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.711
0 263

Science and Technology in Early Medieval India

Adam Malık KHAN

Sayfalar: 717-728 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.717
0 349

The Monumental Syrian Astrolabe in the Maritime Museum, İstanbul

David A. KİNG

Sayfalar: 729-736 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.729
0 336

Fransız İnkılâbı'nın Türk Düşünürlerine Etkisi, 1789-1922

Ercüment KURAN

Sayfalar: 737-742 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.737
0 351

Mithras and the Bull

J. D. NORTH

Sayfalar: 743-748 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.743
0 875

The History of the Seven-Day Week

Boris ROSENFELD

Sayfalar: 749-758 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.749
0 420

The History of the Islamic Calendar in the Light of Hijra

Hakim Mohammed SAİD

Sayfalar: 759-768 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.759
0 2607

Al-Bîrünî on Trigonometry

Ahmed Salim SAİDAN

Sayfalar: 769-778 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.769
0 1178

Nâvekiyye Türkmenleri Sorunu

Ali SEVİM

Sayfalar: 789-792 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.789
0 686

Kutadgu Bilig'de Toplumdan Kaçış ve Topluma Dönüş Fikri

Mübahat TÜRKER KÜREL

Sayfalar: 793-808 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.793
0 649

Behlül Dane: Child's Play, Saint's Way

Barbara K. WALKER

Sayfalar: 809-820 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.809
0 482

The Innocent Maligned Female in Turkish Oral Narrative

Barbara K. WALKER

Sayfalar: 821-828 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.821
0 699

Kısa Bildiri

Bursa'da Osmanlıların İlk Tıp Kuruluşu

Gönül CANTAY

Sayfalar: 499-504 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.499
0 835

Kitap İncelemesi

Nâbî, Vehbî ve Vâsıf ın Eserlerinde Türk Kadını

Danuta CHMİELOWSKA

Sayfalar: 505-584 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.505
0 346

Konferans Bildirisi

Selçuklu Dönemi Kadın Hayratı

Müjgan CUNBUR

Sayfalar: 585-620 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.585
0 345

Çeviri

Macaristan'daki Osmanlı Kalıntıları

Şebnem ERCEBECİ

Sayfalar: 679-692 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.679
0 1568

Beyrûnî'nin Trigonometrisi

Melek DOSAY

Sayfalar: 779-788 DOI: 10.32704/erdem.1996.26.779
0 718