Araştırma Makalesi

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ve Tarih

Enver KONUKÇU

Sayfalar: 887-892 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.887
0 559

Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe

Aydın SAYILI

Sayfalar: 893-902 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.893
0 322

Some Cosmic Motifs and Elements in Seljuk and Ottoman Architecture

Nakış AKGÜL

Sayfalar: 903-910 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.903
0 423

Âmedî Galib Efendi Sefaretnâmesi

Belkıs ALTUNİŞ - GÜRSOY

Sayfalar: 911-942 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.911
0 452

Selçuklular ve Atalar

Egen ATAGARİEV

Sayfalar: 943-954 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.943
0 380

Türk Kültüründe İklim

Tuncer BAYKARA

Sayfalar: 955-974 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.955
0 1654

Sivas I. İzzettin Keykâvus Darüşşifası

Gönül CANTAY

Sayfalar: 975-980 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.975
0 1215

Gaznelilerden Önce Hindistan’da Türk Varlığı

Salim CÖHCE

Sayfalar: 981-988 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.981
0 1017

Kafkasya Türklerinde El Sanatlar

Rasim EFENDİ

Sayfalar: 989-1006 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.989
0 902

Decorative-Applied Arts

Rasim EFENDİ

Sayfalar: 1007-1012 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1007
0 315

Çin Kaynaklarına Göre Milattan Önceki Türklerin Yurdu

Nuraniye H. EKREM

Sayfalar: 1013-1032 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1013
0 954

Edebiyatımızda Rus Tipler

İnci ENGİNÜN

Sayfalar: 1033-1044 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1033
0 444

Kıbrıslı Âşık Kenzî’nin Başka Destanlar

Harid FEDAİ

Sayfalar: 1045-1062 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1045
0 344

Hungary Relations with the Ottoman Empire

Geza FEHER

Sayfalar: 1063-1074 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1063
0 1916

Türk İnanışları ile Millî Geleneklerinde Renkler ve Sarı-Kırmızı-Yeşil

Reşat GENÇ

Sayfalar: 1075-1110 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1075
0 729

Kaya-Duvar Resimleri, Fresk ve Balballarda Eski Türk Tipi Figürler

Baybars GÜLENSOY

Sayfalar: 1111-1118 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1111
0 363

The Value of “Altan Tobcı” in Regards of the History of Turkish Language

Tuncer GÜLENSOY

Sayfalar: 1119-1128 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1119
0 573

Bozkır Kültüründe At ve Prjevalskiy Atının Bu Kültüre Kazandırdığı Dinamizm

Mustafa KALKAN

Sayfalar: 1129-1142 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1129
0 384

Türkçe Ad Bilim (Onomastik)’de Hayvan Adları

İdris KARAKUŞ

Sayfalar: 1143-1152 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1143
0 342

Türk Kültüründe Sanatkar Üzerine

Beyhan KARAMAĞARALI

Sayfalar: 1153-1160 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1153
0 285

Ana-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Alanında Gönüllü Kuruluşların Çalışmaları

Nurcan Koçak

Sayfalar: 1161-1176 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1161
0 916

Xııı.-Xvı. Yüzyıllarda Hindistan’da Türk Kurucular Ve Hanedanlar

Enver KONUKÇU

Sayfalar: 1177-1182 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1177
0 399

Azerbaycan’da 17. Yüzyıl Sonrası ve 20. Yüzyıl Öncesinde Nakşibendiyye Cemiyetleri Merkezler

Meşhedi HANIM NİMET

Sayfalar: 1183-1196 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1183
0 399

Türkçe ve Türkçenin Heceleri

Emine GÜRSOY - NASKALİ

Sayfalar: 1197-1200 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1197
0 496

Osmanlı Devletinde Lâiklik ve Hukukun Romanizasyonu

İlber ORTAYLI

Sayfalar: 1201-1208 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1201
0 1086

Whitead’s Method of Extensive Abstraction

F. A. SHAMSİ

Sayfalar: 1209-1240 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1209
0 710

Kurtbağrı Bitkisi Yapraklarının Boyama Özelliği Üzerine Bir Araştırma

Ayşen Soysaldı, Yahşi Yazıcıoğlu

Sayfalar: 1241-1254 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1241
0 441

Estetik Duyarlılık Konusunda Kavramlaştırma Denemesi

Sadık TURAL

Sayfalar: 1255-1268 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1255
0 888

Alî Şîr Nevâyî’nin Tuyuğlar

Kaya TÜRKAY

Sayfalar: 1269-1278 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1269
0 1466

İbn Sînâ’nın Felsefesi Ve Ahlâk Anlayışı

Mübahat TÜRKER - KÜYEL

Sayfalar: 1279-1287 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1279
0 385

Moğol Harekâtının Anadolu’nun Demografik ve Dinî Yapısı Üzerindeki Etkileri

Abdülkadir YUVALI

Sayfalar: 1287-1294 DOI: 10.32704/erdem.1997.27.1287
0 295