Saray-ı Hümâyûn Dişçileri İle İlgili Bazı Notlar

Zeynep ÖZLÜ

Sayı: 2011, Sayı 60 Sayfalar: 187-204 DOI: 10.32704/erdem.2011.60.187
731 351

Turgut Uyar’ın Şiirlerinde Uyumsuzluk ve Yabancılaşma İzleği

Fariz YILDIRIM

Sayı: 2009, Sayı 53 Sayfalar: 237-248 DOI: 10.32704/erdem.2009.53.237
1378 922

Tarih İncelemelerinde Arazi Araştırması ve Harita Kullanımı

Osman GÜMÜŞÇÜ

Sayı: 2008, Sayı 51 Sayfalar: 111-136 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.111
1536 375

Ramazan Dikmen'in Hikâyeleri ve Modern Dünyanın Öğütücülüğüne İtiraz

Şükrü Can Balta

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 61-78 DOI: 10.32704/erdem.749069
0 626

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Özne-İktidar İlişkisi

Veli İNCE

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 129-148 DOI: 10.32704/erdem.838717
0 821

Postmodern Yazında “Diyalektik Duyuş”: Şule Gürbüz’ün “Kambur”u

Emel ARAS

Sayı: 2021, Sayı 81 Sayfalar: 23-40 DOI: 10.32704/erdem.2021.81.023
2831 694

Karabük’te Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Planlama Alanı Dışında Gelişen Yerleşme: Bayır Mahallesi

A. Merve SARAÇOĞLU GEZER, A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK

Sayı: 2023, Sayı 85 Sayfalar: 119-150 DOI: 10.32704/erdem.2023.85.119
395 103