Araştırma Makalesi

Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerinde İstanbul

Mustafa APAYDIN

Sayfalar: 1-14 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.001
592 652

Türkçede Zarf-Fiillerin Görünüş Değerleri

İbrahim Ahmet AYDEMİR

Sayfalar: 15-30 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.015
1182 709

Veysî’nin Sosyal Tenkit İçerikli Kasides

Hasan GÜLTEKİN

Sayfalar: 31-48 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.031
1747 679

Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme

Mustafa KARABULUT

Sayfalar: 49-69 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.049
6501 1059

Kirkitli Dokumalarda Boy İsimlerinin Önem

Nuran SAY

Sayfalar: 70-84 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.070
0 410

Bir Kanon Başlatıcısı Olarak Yeni Lisan Hareketi

Esra SAZYEK

Sayfalar: 85-102 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.085
0 729

Tarihte ve Günümüzde Kadın Mevlevî veya Semâzenler

Fuat YÖNDEMLİ

Sayfalar: 183-192 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.183
0 491

Haber

Merkezimizden Haberler

H. Vedat DEMİRBAŞ, Suzan GÜR, Ömer ÇAKIR

Sayfalar: 193-224
0 418