Araştırma Makalesi

Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerinde İstanbul

Mustafa APAYDIN

Sayfalar: 1-14 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.001
402 348

Türkçede Zarf-Fiillerin Görünüş Değerleri

İbrahim Ahmet AYDEMİR

Sayfalar: 15-30 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.015
740 428

Veysî’nin Sosyal Tenkit İçerikli Kasides

Hasan GÜLTEKİN

Sayfalar: 31-48 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.031
1219 369

Tanzimat Dönemi Türk Romanında Kadın Üzerine Tematik Bir İnceleme

Mustafa KARABULUT

Sayfalar: 49-69 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.049
4522 667

Kirkitli Dokumalarda Boy İsimlerinin Önem

Nuran SAY

Sayfalar: 70-84 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.070
0 248

Bir Kanon Başlatıcısı Olarak Yeni Lisan Hareketi

Esra SAZYEK

Sayfalar: 85-102 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.085
0 444

Tarihte ve Günümüzde Kadın Mevlevî veya Semâzenler

Fuat YÖNDEMLİ

Sayfalar: 183-192 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.183
0 294

Haber

Merkezimizden Haberler

H. Vedat DEMİRBAŞ, Suzan GÜR, Ömer ÇAKIR

Sayfalar: 193-224
0 246