Ignácz Kúnos’un Macar Bilimler Akademisi'ne Sunduğu Raporlar ve Türkoloji Çalışmaları

Melek Çolak

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 103-126 DOI: 10.32704/erdem.749081
0 45

Geleneğe Bağlı Yenilikçi Tavrın Kült Bestecisi Cinuçen Tanrıkorur ve Bir Temsili Eser

N. Oya Levendoğlu

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 151-188 DOI: 10.32704/erdem.749154
0 107

İlk Osmanlı Ansi̇klopedi̇si̇ Mehmetşah Fenâri̇’ni̇n Unmûzec Eseri̇nde Müzi̇k Bi̇li̇mi̇ Teri̇mleri̇

Recep Uslu

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 213-240 DOI: 10.32704/erdem.749162
0 134

Farsça-Türkçe ve Osmanlı Türkçesi Sözlüklerinde Karşılaşılan Çeviri Yazı ve İmla Meseleleri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler

Adem Uzun

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 241-268 DOI: 10.32704/erdem.749167
0 215

SUNUŞ

Adem Uzun

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 1-1 DOI: 10.32704/erdem.749179
0 43

Sinan Paşa Maârif-nâme Kitabı Üzerine

Ömer Gök

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 299-302 DOI: 10.32704/erdem.749174
0 45

RODOS ADASI’NDAKİ OSMANLI MİMARÎSİYLE İLGİLİ ÜÇ KİTAP

Ömer Çakır

Sayı: 2020, Sayı 78 Sayfalar: 289-294 DOI: 10.32704/erdem.749169
0 55

Ahmed Yesevî’nin Düşünce Sisteminde Hoşgörü ve Kültürel Çoğulculuk

Handan AKYİĞİT

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 1-20 DOI: 10.32704/erdem.838405
0 328

Doğu Trakya Bölgesi Halk Müziğinde Ritim Kalıplarına Dair Bir İnceleme

Canan AYKENT

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 41-62 DOI: 10.32704/erdem.838421
0 139

Osmanlı İmparatorluğunda Ermeniler: Osmanlı Türkçesi İle Eserler Yazan Ermeni Entelektüeller (1800-1923)

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 97-128 DOI: 10.32704/erdem.838432
0 316

Klasik Dönem Osmanlı Matematiğinde Pîr Mahmud Sıdkı Edirnevî’nin “Çift Yanlış” Metodu

Tuba OĞUZ CEYHAN

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 149-174 DOI: 10.32704/erdem.838723
0 77

Eski Manyas’ta Erken Osmanlı Dönemine Ait Zaviyeli Cami ve Türbe

Halil SÖZLÜ

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 175-198 DOI: 10.32704/erdem.838773
0 281

Hangi İslam?

Bahaeddin YEDİYILDIZ

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 199-224 DOI: 10.32704/erdem.838785
0 123

Kentin Kültürel Aktarım Mekânları Muğla Kent Merkezi Örneği

Aslı ÇANDARLI ŞAHİN

Sayı: 2021, Sayı 80 Sayfalar: 1-28 DOI: 10.32704/erdem.948836
0 329

Müzik Tarihine Ve Kültürel Müzikolojiye Sunduğu Katkılar Açısından Bahaeddin Ögel

Feyzan GÖHER VURAL

Sayı: 2021, Sayı 80 Sayfalar: 43-66 DOI: 10.32704/erdem.948843
0 366

Hz. Muhammed ve Diğer Peygamberlere Yönelik Fazahat Girişimleri ve Alınan Tedbirler: Arşiv Belgelerine Dayalı Bir İnceleme

Fatih Rukancı, Hakan Anameriç

Sayı: 2021, Sayı 80 Sayfalar: 111-160 DOI: 10.32704/erdem.948925
0 179

Panorama Romanına “Büyük İnkılâp ve Küçük Politika” Çerçevesinden Bakmak

Elif TÜRKİSLAMOĞLU

Sayı: 2021, Sayı 80 Sayfalar: 197-220 DOI: 10.32704/erdem.948944
0 142

Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı

Evre Çoruh

Sayı: 2021, Sayı 80 Sayfalar: 221-224
0 170

Osmanlı Sarayında At

Suzan GÜR

Sayı: 2021, Sayı 80 Sayfalar: 225-228
0 127

Kahramanmaraş Kentinde Tarihsel Konutlar ve Turizm

Nadire KARADEMİR

Sayı: 2021, Sayı 81 Sayfalar: 63-92 DOI: 10.32704/erdem.2021.81.063
59 30