Geç Dönem Anadolu Kalemişi Süslemelerine Yeni Bir Örnek: Kemaliye Orta Cami

Funda NALDAN

Sayı: 2019, Sayı 76 Sayfalar: 185-204 DOI: 10.32704/erdem.572898
1382 1064

Zübdetü’t-Tevârîh Müellifi Mustafa Sâfî’nin Bir Başka Eseri: Tercüme-i Celâl ü Cemâl

Ömer GÖK

Sayı: 2019, Sayı 76 Sayfalar: 89-116 DOI: 10.32704/erdem.572907
828 667

Şirvanlı Hatiboğlu Habîbullâh’ın Kırk Hadis Tercümesi

âdem CEYHAN

Sayı: 2015, Sayı 69 Sayfalar: 53-72 DOI: 10.32704/erdem.537374
0 1242

Musa Celil’in “Moabit Defterleri” Üzerine Bir İnceleme

Alsu KAMALİEVA

Sayı: 2011, Sayı 60 Sayfalar: 143-154 DOI: 10.32704/erdem.2011.60.143
0 631

Çanakkale Savaşı’nda Siper Hayatı ve Cephede Sosyal Faaliyetler

Nevin YAZICI

Sayı: 2011, Sayı 59 Sayfalar: 199-228 DOI: 10.32704/erdem.2011.59.199
21228 827

Denizli’de Bilinmeyen Bir Yapı: Tavas Hırka Köyü Camisi

Ramazan Uykur

Sayı: 2007, Sayı 45-46-47 Sayfalar: 213-233 DOI: 10.32704/erdem.2007.45-46-47.213
0 574

Üsküp İsa Bey Camii Haziresi’ndeki Şahideler

Gül TUNÇEL

Sayı: 2005, Sayı 43 Sayfalar: 59-86 DOI: 10.32704/erdem.2005.43.059
0 408

Sivas I. İzzeddin Keykavus Şifahanesi ve Niğde Alaeddin Camii'nin Simge Dili

Canan PARLA

Sayı: 2004, Sayı 41 Sayfalar: 59-78 DOI: 10.32704/erdem.2004.41.059
0 944

Eski Manyas’ta Erken Osmanlı Dönemine Ait Zaviyeli Cami ve Türbe

Halil SÖZLÜ

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 175-198 DOI: 10.32704/erdem.838773
0 903

Keşif Defteri Işığında ErzincanRefahiye/Yazıgediği Köyü’nde Bulunan Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa Camisi

Funda NALDAN, Selçuk SEÇKİN

Sayı: 2022, Sayı 82 Sayfalar: 119-140 DOI: 10.32704/erdem.2022.82.119
1058 532

Muğlalı Yerel Yapı Ustası Abdullah Özsoy’un Eserleri

Senem GÜNAY, Ayşe AYDIN

Sayı: 2023, Sayı 84 Sayfalar: 27-50 DOI: 10.32704/erdem.2023.84.027
542 404