Araştırma Makalesi

Son Dönem Osmanlı Resminde Figüratif Anlayış ve Tarih Yorumu

Seyfi BAŞKAN

Sayfalar: 1-22 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.001
914 1392

Orta Çağ Anadolu Türk Mimarisinde Düğüm Motifi ve İkonografisi

Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

Sayfalar: 23-52 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.023
3682 505

Osmanlı Arşivlerine Göre Sinop Hapishanesi’nin Durumu

Kemal DAŞCIOĞLU

Sayfalar: 53-76 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.053
2066 827

Dil Kullanımını Değerlendirmede Doğru ve Yanlış

Hürriyet GÖKDAYI

Sayfalar: 91-110 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.091
6383 523

Tarih İncelemelerinde Arazi Araştırması ve Harita Kullanımı

Osman GÜMÜŞÇÜ

Sayfalar: 111-136 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.111
1677 420

İsmail Müştak Mayakon’un Atatürk’ün Sofrasında Tuttuğu Notlar

Şaduman HALICI

Sayfalar: 171-178 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.171
1035 1008

Atabek Ayaz ve Figürlü Bezemeleriyle Denizli Çardak Han

Canan Parla, Erol ALTINSAPAN

Sayfalar: 195-216 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.195
717 614

Rumeli Türküleri

Gülçin YAHYA KAÇAR

Sayfalar: 217-234 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.217
4589 469

Kahire Millî Kütüphanesi’nden Minyatürlü Farsça Yazmalar

Bahattin Yaman

Sayfalar: 235-254 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.235
852 616

Haber

Atatürk Kültür Merkezi’nden Haberler

Ömer Çakır, Alev KAHYA BİRGÜL

Sayfalar: 265-247
0 357