Araştırma Makalesi

İran'ın Farslaşma Süreci ve Bu Süreçte Farsçanın Rolü

Aygün ATTAR

Sayfalar: 1-40 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.001
19484 1178

Geleneksel Doğu Karadeniz Evleri

Seyfi BAŞKAN

Sayfalar: 41-90 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.041
14704 1546

Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne Aday Göstermesi

Zafer ÇAKMAK

Sayfalar: 91-110 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.091
21809 638

İkonografik Açıdan Orta Çağ Türk Mimarisinde Yer Alan İstiridye Motifi

Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

Sayfalar: 111-124 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.111
4390 534

Klâsik Türk Edebiyatında İdiyye Şiirleri (Bayram Şiirleri)

Aysun EYDURAN

Sayfalar: 125-136 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.125
2217 660

Millî Mücadeleyi Destekleyen ve Bilinmeyen Bir Coğrafya Eseri: Anadolu

Osman GÜMÜŞÇÜ, Tahir KODAL

Sayfalar: 137-182 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.137
1940 414

Lev Nikolayeviç Gumilev'in Geleneksel Türk Dini ile İlgili Görüşleri

Zehra ŞAHİN DORUK

Sayfalar: 183-230 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.183
27891 2432

Alman Seyyah Hans Dernschwam'm Gözüyle XVI. Yüzyılda Ankara

Ferruh Toruk

Sayfalar: 231-244 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.231
2462 1327

XV. Asır Türk Dünyasının Bozkır Filozofu "Asan Kaygı"

Fatih ÜNAL

Sayfalar: 245-260 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.245
610 934

Yahya Akengin'in Şiiri

Oktay YİVLİ

Sayfalar: 277-284 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.277
549 512

Dîvânü Lûgâti't-Türk'ün Bulunuşu, Tercümesi ve Basılışının Serüveni

Münir ERTEN

Sayfalar: 285-290 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.285
6613 478

Haber

Atatürk Kültür Merkezi'nden Haberler

Ömer ÇAKIR

Sayfalar: 309-333
0 442