A Fragment of Old Uyghur Uṣṇīṣavijayā-nāma-dhāraṇī from the Berlin Turfan Collection

Uğur UZUNKAYA

Sayı: 2018, Sayı 75 Sayfalar: 223-250 DOI: 10.32704/erdem.496892
779 542

Çile’den Hareketle Necip Fazıl Kısakürek’in Anlam Dünyası

Eylem SALTIK

Sayı: 2015, Sayı 68 Sayfalar: 81-98 DOI: 10.32704/erdem.537422
5037 924

Arnavutluk’ta Ahilik Kültürü ve Toplum Hayatındaki Yeri

Florida KULLA

Sayı: 2015, Sayı 68 Sayfalar: 65-79 DOI: 10.32704/erdem.537411
834 538

Halide Edip Adıvar’ın ‘Yeni Turan’ Romanını Yeniden Anlam(landırm)a

Veysel ŞAHİN

Sayı: 2013, Sayı 64 Sayfalar: 103-122 DOI: 10.32704/erdem.2013.64.103
0 545

Türk Düşünce Hayatında Peyami Bey

Nevzat KÖSEOĞLU

Sayı: 2012, Sayı 62 - Peyami Safa Özel Sayısı Sayfalar: 125-132 DOI: 10.32704/erdem.2012.62.125
688 566

Siyasetname Hüviyetinde Bir Esaretname

Belkis ALTUNİŞ GÜRSOY

Sayı: 2011, Sayı 60 Sayfalar: 77-142 DOI: 10.32704/erdem.2011.60.077
1039 759

1192 Numaralı 1696-1716 Tarihli Hurufat Defterine Göre Yunanistan’daki Türk Mimarisi

Halit ÇAL

Sayı: 2010, Sayı 58 Sayfalar: 93-242 DOI: 10.32704/erdem.2010.58.093
0 590

Yalancı Eşdeğerlerin Azizliği: Bahtiyar Vahapzade’nin Eserlerinin Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine

Vügar SULTANZADE

Sayı: 2010, Sayı 57 - Bahtiyar Vahapzade Özel Sayısı Sayfalar: 165-172 DOI: 10.32704/erdem.2010.57.165
712 695

Ayaz İshakî’nin Eserlerinde Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırma

Alsu KAMALİEVA

Sayı: 2009, Sayı 55 Sayfalar: 79-92 DOI: 10.32704/erdem.2009.55.079
1440 739

Kırgızistan’ın Özkent Şehrinde Serahsî’ye Atfedilen Mezar

Nusret ÇAM

Sayı: 2009, Sayı 54 Sayfalar: 107-110 DOI: 10.32704/erdem.2009.54.107
1168 492

Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne Aday Göstermesi

Zafer ÇAKMAK

Sayı: 2008, Sayı 52 Sayfalar: 91-110 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.091
23078 675

İran'ın Farslaşma Süreci ve Bu Süreçte Farsçanın Rolü

Aygün ATTAR

Sayı: 2008, Sayı 52 Sayfalar: 1-40 DOI: 10.32704/erdem.2008.52.001
20767 1229

Son Dönem Osmanlı Resminde Figüratif Anlayış ve Tarih Yorumu

Seyfi BAŞKAN

Sayı: 2008, Sayı 51 Sayfalar: 1-22 DOI: 10.32704/erdem.2008.51.001
914 1392

Birlik Denizinde Kaybolmanın Zamanı

Selma BAŞ

Sayı: 2008, Sayı 50 - Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ Özel Sayısı Sayfalar: 15-26 DOI: 10.32704/erdem.2008.50.015
0 1340

Atatürk Dönem İnde İstanbul'un İmarı Ve Henrİ Prost Planının Basındaki Yankıları (1936- 1939)

Seda Bayındır Uluskan

Sayı: 2007, Sayı 48 Sayfalar: 109-156 DOI: 10.32704/erdem.2007.48.109
0 478

Aspekt, Kılınış ve Taksis Çerçevesinde Tavas Ağızlarındaki Şimdiki Zaman İşaretleyicilerinin Değerlendirilmesi

Eyüp Bacanlı

Sayı: 2007, Sayı 48 Sayfalar: 1-20 DOI: 10.32704/erdem.2007.48.001
0 517

Göynük'e ( Bolu ) Ait Bazı Gelir Kaynakları Ve İdaresi : Tımar, Zeamet ve Mukataalar (H. 115 4 -130 7 /M. 1741-1889)

Zeynel Özlü

Sayı: 2007, Sayı 48 Sayfalar: 55-84 DOI: 10.32704/erdem.2007.48.055
0 897

Etik ve Yaşamın Anlamı

David GRÜNBERG

Sayı: 2005, Sayı 44 - Etik Özel Sayısı Sayfalar: 147-160 DOI: 10.32704/erdem.2005.44.147
0 482

Etik, Bilimlerdeki “Derin” Etik ve Felsefenin Etik' i

Yaman ÖRS

Sayı: 2005, Sayı 44 - Etik Özel Sayısı Sayfalar: 1-26 DOI: 10.32704/erdem.2005.44.001
0 407

Mìrza Habìb-i İşfahanì-ì’nin Farsça Dil Bilgisi Kitapları

Gökhan ÇETİNKAYA

Sayı: 2020, Sayı 79 Sayfalar: 63-96 DOI: 10.32704/erdem.838426
0 1580